iglobeisser

Nix gscheits is afooch nix gscheits

Seid de Schifoarer
nix gscheits
mea essn
schreims
Quinnan afooch
nua mea mid Gwe

Nix gscheits is afooch nix gscheits
aa waunn da Iglo jetzt an Beisser hot!

von Paul Mühlbauer & Johannes Scholem Graf

04.11.2011